ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 lab@dmlaboratorium.pl       +48 722 15 26 51

Slide background

Badania naukowe

Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek środowiskowych oraz
badania wykonywane akredytowanymi metodami.

POZNAJ NAS

Slide background

Wysokie kwalifikacje

Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek środowiskowych oraz
badania wykonywane akredytowanymi metodami.

POZNAJ NAS

Slide background

Wieloletnie doświadczenie

Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek środowiskowych oraz
badania wykonywane akredytowanymi metodami.

POZNAJ NAS

Slide background

Innowacje

Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek środowiskowych oraz
badania wykonywane akredytowanymi metodami.

POZNAJ NAS

Certyfikaty

Badania wykonywane są zgodnie z w pełni udokumentowanymi metodami i procedurami badawczymi, w oparciu o wymagania norm europejskich i międzynarodowych.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium, które świadczy usługi w zakresie prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemicznych oraz ochrony środowiska.

Nadrzędnym elem działania DM Laboratorium Analiz Środowiskowych jest dostarczanie wiarygodnych wyników prowadzonych badań, zgodnie z ustaleniami, co do terminu wykonania i stosowanych metod badawczych.  Działania te ukierunkowane są na osiąganie satysfakcji naszych Klientów, która jest dla nas największą motywacją do ciągłej poprawy jakości usług.

Zakres usług

Monitoring środowiska

Wykonywanie badań i ocena stanu środowiska w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Pobieranie i badanie próbek środowiskowych: gleby, osadów, ścieków, wód powierzchniowych, wód podziemnych w zakresie określonym przez stosowne rozporządzenia.

Badania

Gleby, osadów, ścieków, wód powierzchniowych, wód podziemnych, odpadów, próbek pochodzenia roślinnego. Badania wykonujemy z zachowaniem zasad dobrej praktyki oraz wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Prace badawcze

w zakresie degradacji substancji chemicznych stanowiących zanieczyszczenie, obecnych w środowisku wodno-gruntowym oraz w ściekach.

Raporty, opracowania

dotyczące wykonanych prac środowiskowych i prac badawczych.

Opinie, konsultacje, doradztwo

z zakresu ochrony środowiska, interpretacja uzyskanych wyników analiz.

Obsługa

w zakresie akredytowanego pobierania próbek.

Zobacz pełną ofertę

DM Laboratorium Analiz Środowiskowych

to akredytowane laboratorium, które świadczy usługi w zakresie prac badawczych i rozwojowych  w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemicznych oraz ochrony środowiska.

Realizacja: Agencja 3motion

 

Dane adresowe

 ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 

Kontakt

 +48 722 15 26 51

 lab@dmlaboratorium.pl

 dorota.przado@dmlaboratorium.pl