Slide background

Akredytowane badania środowiskowe

Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz próbek gleby, wody, ścieków,
odpadów, osadów na zawartość różnych substancji chemicznych.

POZNAJ NAS

Slide background

Monitoring środowiska

Pobieranie i badanie próbek środowiskowych: gleby, osadów, ścieków,
wód powierzchniowych, wód podziemnych w zakresie określonym
przez stosowne rozporządzenia.

POZNAJ NAS

Slide background

Kompleksowe wsparcie

Monitoring, badania, prace badawcze, opinie, konsulting
i doradztwo a także raporty i opracowania.

POZNAJ NAS

Slide background

Innowacje

Mamy możliwość wykonania niestandardowych badań.

POZNAJ NAS

Certyfikaty

Badania wykonywane są zgodnie z w pełni udokumentowanymi metodami i procedurami badawczymi, w oparciu o wymagania norm europejskich i międzynarodowych.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium, które świadczy usługi w zakresie prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemicznych oraz ochrony środowiska.

Nadrzędnym elem działania DM Laboratorium Analiz Środowiskowych jest dostarczanie wiarygodnych wyników prowadzonych badań, zgodnie z ustaleniami, co do terminu wykonania i stosowanych metod badawczych.  Działania te ukierunkowane są na osiąganie satysfakcji naszych Klientów, która jest dla nas największą motywacją do ciągłej poprawy jakości usług.

Zakres usług

Monitoring środowiska

Wykonywanie badań i ocena stanu środowiska w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Pobieranie i badanie próbek środowiskowych: gleby, osadów, ścieków, wód powierzchniowych, wód podziemnych w zakresie określonym przez stosowne rozporządzenia.

Badania

Gleby, osadów, ścieków, wód powierzchniowych, wód podziemnych, odpadów, próbek pochodzenia roślinnego. Badania wykonujemy z zachowaniem zasad dobrej praktyki oraz wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Prace badawcze

w zakresie degradacji substancji chemicznych stanowiących zanieczyszczenie, obecnych w środowisku wodno-gruntowym oraz w ściekach.

Raporty, opracowania

dotyczące wykonanych prac środowiskowych i prac badawczych.

Opinie, konsultacje, doradztwo

z zakresu ochrony środowiska, interpretacja uzyskanych wyników analiz.

Obsługa

w zakresie akredytowanego pobierania próbek.

Zobacz pełną ofertę

DM Laboratorium Analiz Środowiskowych

to akredytowane laboratorium, które świadczy usługi w zakresie prac badawczych i rozwojowych  w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemicznych oraz ochrony środowiska.

Realizacja: Agencja 3motion

 

Dane adresowe

 ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 

Kontakt

 +48 722 15 26 51

 lab@dmlaboratorium.pl

 dorota.przado@dmlaboratorium.pl