Certyfikaty

Polityki, normy i systemy zarządzania w naszym laboratorium

 

System jakości

 

  • Utrzymujemy i doskonalimy system zarządzania utworzony w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 
  • Skuteczne wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu zarządzania zostało potwierdzone przez niezależną jednostkę akredytują: Polskie Centrum Akredytacji  

Polityka Jakości

 

Nasze działania ukierunkowane są na osiąganie satysfakcji naszych Klientów, która jest dla nas największą motywacją do ciągłej poprawy jakości usług. Nadrzędnym celem działania Laboratorium jest dostarczanie wiarygodnych wyników prowadzonych badań, zgodnie z ustaleniami z klientem co do terminu wykonania i stosowanych metod badawczych. Wzrastające wymagania naszych Klientów spełniamy poprzez ciągłe doskonalenie procesów oraz systemu zarządzania. Staramy się zaspokoić ich oczekiwania poprzez kompleksową i terminową obsługę zleceń. Identyfikujemy i spełniamy wymagania prawne dotyczące realizowanych usług. W celu potwierdzenia wiarygodności otrzymanych wyników badań bierzemy udział w badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez renomowane i akredytowane jednostki zagraniczne i krajowe.

Pracownicy laboratorium mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie oraz stale podnoszą kwalifikacje potrzebne do wykonywania swoich zadań.

Posiadamy certyfikat akredytacji, który potwierdza spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Badania wykonujemy z zachowaniem zasad dobrej praktyki oraz wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.Utrzymujemy i doskonalimy system zarządzania utworzony w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.


Zapewniamy ochronę poufnych informacji o Klientach oraz ochronę praw ich własności. Usługi dla Klienta wykonywane są w sposób niezależny i bezstronny.

Nie ulegamy żadnym naciskom finansowym ani nie angażujemy się w działalność, która mogłaby podważyć naszą bezstronność w wykonywaniu badań.

Dążymy do wypracowania partnerskich form współpracy z naszymi wykonawcami zewnętrznymi.


 

Badania biegłości - PT

 

  • W celu zapewnienia oraz podnoszenia jakości świadczonych usług bierzemy udział w porównaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości organizowanych przez jednostki zagraniczne.
  • Posiadamy również różnorodne certyfikowane materiały odniesienia, których analiza w czasie rutynowych pomiarów próbek, jest wykorzystywana do monitorowania jakości badań w laboratorium.

 

 

 

DM Laboratorium Analiz Środowiskowych

to akredytowane laboratorium, które świadczy usługi w zakresie prac badawczych i rozwojowych  w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemicznych oraz ochrony środowiska.

Realizacja: Agencja 3motion

 

Dane adresowe

 ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 

Kontakt

 +48 722 15 26 51

 lab@dmlaboratorium.pl

 dorota.przado@dmlaboratorium.pl