Co możemy zaoferować

Szeroki zakres usług i kompleksowa obsługa

Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz próbek gleby, wody, ścieków, odpadów, osadów na zawartość różnych substancji chemicznych. 

Udzielmy również konsultacji w zakresie ochrony środowiska oraz pomagamy w interpretacji uzyskanych wyników analiz. Dysponujemy wysoko kwalifikowaną, kompetentną kadrą oraz nowoczesną aparaturą analityczną, co umożliwia nam przeprowadzenie rutynowych analiz a także niestandardowych badań.

Badania wykonywane są zgodnie z udokumentowanymi metodami i procedurami badawczymi, w oparciu o wymagania norm europejskich i międzynarodowych. Badania wykonujemy z zachowaniem zasad dobrej praktyki oraz wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Zakres usług:

 

Monitoring środowiska

Wykonywanie badań i ocena stanu środowiska w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Pobieranie i badanie próbek środowiskowych: gleby, osadów, ścieków, wód powierzchniowych, wód podziemnych w zakresie określonym przez stosowne rozporządzenia.

Badania

Gleby, osadów, ścieków, wód powierzchniowych, wód podziemnych, odpadów, próbek pochodzenia roślinnego. Badania wykonujemy z zachowaniem zasad dobrej praktyki oraz wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Prace badawcze

w zakresie degradacji substancji chemicznych stanowiących zanieczyszczenie, obecnych w środowisku wodno-gruntowym oraz w ściekach.

Raporty, opracowania

dotyczące wykonanych prac środowiskowych i prac badawczych.

Opinie, konsultacje, doradztwo

z zakresu ochrony środowiska, interpretacja uzyskanych wyników analiz.

Obsługa

w zakresie akredytowanego pobierania próbek.

DM Laboratorium Analiz Środowiskowych

to akredytowane laboratorium, które świadczy usługi w zakresie prac badawczych i rozwojowych  w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemicznych oraz ochrony środowiska.

Realizacja: Agencja 3motion

 

Dane adresowe

 ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 

Kontakt

 +48 722 15 26 51

 lab@dmlaboratorium.pl

 dorota.przado@dmlaboratorium.pl