ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 lab@dmlaboratorium.pl       +48 722 15 26 51

DM Laboratorium

Akredytowane Laboratorium Analiz Środowiskowych

DM Laboratorium Analiz Środowiskowych to akredytowane laboratorium, które świadczy usługi w zakresie standardowych badań oraz prac badawczych w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemicznych oraz ochrony środowiska. Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek gleby, wody, ścieków oraz badania wykonywane akredytowanymi metodami.

Nadrzędnym celem działania DM Laboratorium Analiz Środowiskowych jest dostarczanie wiarygodnych wyników prowadzonych badań, zgodnie z ustaleniami, co do terminu wykonania i stosowanych metod badawczych. Działania te ukierunkowane są na osiąganie satysfakcji naszych klientów, która jest dla nas największą motywacją do ciągłej poprawy jakości usług. Identyfikujemy i spełniamy wymagania prawne dotyczące realizowanych usług. W Laboratorium dbamy o ochronę poufnych informacji o klientach oraz ochronę praw ich własności. Usługi dla klienta wykonywane są w sposób niezależny i bezstronny. Dysponujemy wysoko kwalifikowaną, kompetentną kadrą oraz nowoczesną aparaturą analityczną, co umożliwia nam przeprowadzenie rutynowych analiz a także niestandardowych badań.

 

Nasi klienci

Naszymi klientami są przedsiębiorstwa specjalizujące się w świadczeniu usług na rzecz ochrony środowiska w szerokim znaczeniu. Są to firmy specjalizujące się w technologiach ochrony środowiska, technologiach utylizacji odpadów, technologiach oczyszczania wody i ścieków. 

Naszymi klientami są geolodzy, deweloperzy i architekci.

Oprócz rutynowych analiz wykonujemy również prace badawcze na rzecz uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie ochrony środowiska.

Naszymi klientami są Państwowe Instytuty Badawcze oraz inne instytucje państwowe.

Nasza działalność laboratoryjna wspiera przemysł spożywczy, rolniczy, chemiczny, samochodowy.

Świadczymy również usługi dla klientów indywidualnych.

 

Firmy konsultingowo-wykonawcze, geolodzy, deweloperzy, architekci

Państwowe Instytuty Badawcze

Przemysł spożywczy, rolniczy, chemiczny, samochodowy

Klienci indywidualni

DM Laboratorium Analiz Środowiskowych

to akredytowane laboratorium, które świadczy usługi w zakresie prac badawczych i rozwojowych  w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemicznych oraz ochrony środowiska.

Realizacja: Agencja 3motion

 

Dane adresowe

 ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 

Kontakt

 +48 722 15 26 51

 lab@dmlaboratorium.pl

 dorota.przado@dmlaboratorium.pl