ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

.

W roku 2022 wdrożyliśmy nową technikę oznaczania pierwiastków ICP-OES. Na początku roku 2023 rozszerzyliśmy zakres akredytacji o badania zawartości pierwiastków w glebie, wodzie i ściekach wykonywane metodą ICP-OES. Zapraszamy do współpracy.

W grudniu 2019r. odbył się audyt przejścia na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. System zarządzania jakością został zarekomendowany do zatwierdzenia na normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W marcu 2020r. otrzymaliśmy certyfikat zatwierdzony przez PCA potwierdzający, że system zarządzania jakością w naszej firmie spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 Recertification of quality management system ISO 9001 was performed in June 2010. Bureau Veritas Certification Polska sp. z o.o. granted us the certificate confirming proper functioning of the quality management system ISO 9001:2008

Today we have launched our Internet page. To meet Your expectations, we have included here important information about our service ? research.  We believe that we have facilitated contact with us to our new steady customers In the Offer section we presented the range of our chemical analyses.

DM Laboratory

for environmental analysis provides services in research and development in the area of natural and chemical science, and environmental protection.

 

Address

 ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 

Contact

 +48 722 15 26 51

 lab@dmlaboratorium.pl

 dorota.przado@dmlaboratorium.pl