ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

.

News

W roku 2022 wdrożyliśmy nową technikę oznaczania pierwiastków ICP-OES. Na początku roku 2023 rozszerzyliśmy zakres akredytacji o badania zawartości pierwiastków w glebie, wodzie i ściekach wykonywane metodą ICP-OES. Zapraszamy do współpracy.

DM Laboratory

for environmental analysis provides services in research and development in the area of natural and chemical science, and environmental protection.

 

Address

 ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 

Contact

 +48 722 15 26 51

 lab@dmlaboratorium.pl

 dorota.przado@dmlaboratorium.pl