ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

.

News

W grudniu 2019r. odbył się audyt przejścia na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. System zarządzania jakością został zarekomendowany do zatwierdzenia na normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W marcu 2020r. otrzymaliśmy certyfikat zatwierdzony przez PCA potwierdzający, że system zarządzania jakością w naszej firmie spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

DM Laboratory

for environmental analysis provides services in research and development in the area of natural and chemical science, and environmental protection.

 

Address

 ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 

Contact

 +48 722 15 26 51

 lab@dmlaboratorium.pl

 dorota.przado@dmlaboratorium.pl