ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

.

News

W roku 2022 wdrożyliśmy nową technikę oznaczania pierwiastków ICP-OES. Na początku roku 2023 rozszerzyliśmy zakres akredytacji o badania zawartości pierwiastków w glebie, wodzie i ściekach wykonywane metodą ICP-OES. Zapraszamy do współpracy.

W grudniu 2019r. odbył się audyt przejścia na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. System zarządzania jakością został zarekomendowany do zatwierdzenia na normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W marcu 2020r. otrzymaliśmy certyfikat zatwierdzony przez PCA potwierdzający, że system zarządzania jakością w naszej firmie spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 Recertification of quality management system ISO 9001 was performed in June 2010. Bureau Veritas Certification Polska sp. z o.o. granted us the certificate confirming proper functioning of the quality management system ISO 9001:2008

DM Laboratory

for environmental analysis provides services in research and development in the area of natural and chemical science, and environmental protection.

 

Address

 ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław

 

Contact

 +48 722 15 26 51

 lab@dmlaboratorium.pl

 dorota.przado@dmlaboratorium.pl